Huisregels

Deze huisregels gelden bovenop de overeenkomst van opdracht tussen ouders/verzorgers (vraagouders) en gastouder, welke door beide partijen ondertekend is. Alle vraagouders dienen van deze huisregels op de hoogte te zijn. Als er wijzigingen in de huisregels worden doorgevoerd, krijgt u hierover bericht.

Openingstijden
Gastouderopvang bij Paulien  is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 6:30-18:00. Het is in overleg mogelijk af te wijken van deze openingstijden. Op nationale erkende feestdagen is Gastouderopvang bij Paulien gesloten. Vakanties en vrije dagen worden ruim van te voren doorgegeven aan de vraagouders.

Tarief 2019
De tarieven zijn inclusief de bemiddelingskosten van het gastouderbureau (€0,70).
Tarief normaal contract: €6,00*
Tarief BSO-contract: €6,59*
Tarief weekend: €9,00*

* Omdat ik als gastouder geregistreerd sta in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP), ontvangen ouders over het gehele bedrag kinderopvangtoeslag.

Zelf mee te nemen door de vraagouder(s):

 • Luiers
 • Flesvoeding + fles
 • Eventuele fruit- of groentehapjes (voor baby’s)
 • Speciaal eten i.v.m. allergieën of dieet
 • Knuffel(tje)
 • Speentje
 • Setje reserve kleding 

Wenmoment
Het wenmoment wordt samen met u afgesproken. Standaard is dit een ochtend of middag van 3 uurtjes. Zo kunnen wij goed aan elkaar wennen en u kunt op deze manier wennen dat uw kindje bij mij is. Wilt u meer wenmomenten inplannen? Dan kan dat in overleg.  Voor het eerste wenmoment worden geen kosten in rekening gebracht. De keren daarna wel.

Halen en brengen
Mocht u door omstandigheden uw kindje niet op tijd kunnen ophalen, neemt u dan even contact met mij op. Het is in de meeste gevallen geen probleem om uw kindje wat later op te halen. Indien uw kind door iemand anders gehaald wordt, dient u dit op tijd te melden. Indien dit niet van te voren is doorgegeven wordt er altijd eerst contact met u opgenomen voordat uw kind aan iemand meegegeven wordt. Is het nodig dat uw kind langer moet blijven, dan is het fijn als dit van te voren overlegd wordt. Dit in verband met de planning die dag.

Gebruik van foto’s
Gastouderopvang bij Paulien maakt onder andere gebruik van Facebook. Voor aanvang van de opvang ontvangt u een formulier om wel of geen toestemming te verlenen om foto’s van uw kind te plaatsen. Gastouderopvang bij Paulien plaatst nooit foto’s zonder toestemming van de vraagouders!

Vakanties of afmelden van uw kind
Komt uw kind een dag niet omdat u een vrije dag heeft ingepland, dan dient u dit uiterlijk 1 week van tevoren door te geven. Bij later doorgeven worden de afgesproken uren wel in rekening gebracht, ook in geval van ziekte. Indien de gastouder beschikbaar is voor opvang tijdens de vakanties/vrije dagen van de vraagouders, zal het minimum van 8 opvanguren per week in rekening worden gebracht.

Vakanties en vrije dagen van de gastouder
Vakanties en vrije dagen van de gastouder worden ruim van te voren doorgegeven aan de vraagouders. In geval van verlof vanwege een uitzonderlijke reden op korter termijn (huwelijk/overlijden/bezoek specialist), wordt dit direct overlegd met de vraagouders. Bij vakanties en vrije dagen van de gastouder worden de opvangkosten niet in rekening gebracht.

Ziekte van de gastouder
Bij ziekte van de gastouder stelt zij de vraagouder(s) hiervan zo spoedig mogelijk in kennis. Indien acute opvang voor de kinderen gewenst of noodzakelijk is, kunnen de kinderen worden opgevangen op een van de opvanglocaties van Voor Dag en Dou tegen het gelijke uurtarief van de gastouder. Bij ziekte van de gastouder worden de opvangkosten niet in rekening gebracht.

Ziekte tijdens de opvang
Als uw kind koorts heeft hoger dan 38 graden (of zich duidelijk niet lekker voelt), wordt er contact met u opgenomen en overlegt over de opvang. Als de groepsbezetting het toelaat en uw kind zich goed genoeg voelt, is het mogelijk om de opvang door te laten lopen. In principe dient de gastouder geen medicatie toe. Indien medicatie bij uw kind noodzakelijk is, dient u als ouder altijd een formulier in te vullen waarbij u zelf de verantwoordelijkheid blijft dragen.
Als uw kind zich duidelijk niet goed voelt of als er sprake is van besmettingsgevaar, zal uw kind per direct opgehaald moeten worden. Wanneer uw kind een besmettelijke ziekte heeft of een ziekte waarvan de incubatietijd nog niet verstreken is, blijft uw kind thuis. Dit in verband met de kans op besmetting van de andere opvang kinderen.

Inentingen
Indien uw kind niet deelneemt aan het algemeen gangbare inentingsprogramma, dienen gast- en vraagouder dit van elkaar te weten. Gastouderopvang bij Paulien geeft de voorkeur aan kinderen die deelnemen aan het vaccinatieprogramma.

 Veiligheid en Hygiëne

 • Jaarlijks vindt er een risico-inventaris plaats vanuit het gastouderbureau, waarbij gelet wordt op de veiligheid in en rondom de opvanglocatie. De risico-inventarisatie is op de locatie aanwezig om in te zien.
 • Omdat er baby’s rond kruipen is het hygiënischer dat er in huis niet op schoenen wordt gelopen. Uw kind kan bij aankomst de schoenen uittrekken en op slofjes (zelf meegeven) of op sokken lopen.
 • Ieder kind slaapt in een schoon bed, met schoon beddengoed. Na het slapen wordt het bedje verschoont zodat ook het volgende kind in een schoon en fris bed slaapt.
 • Eetstoelen worden na iedere maaltijd schoon gemaakt
 • Het hele huis is voorzien van veiligheidstoepassingen zoals stopcontactbeveiliging, traphekje, veilige bedjes met Aerosleep matrasbeschermer en hoeslaken, brandmelders en een afgesloten tuin.
 • Na ieder toiletgebruik wordt deze grondig schoongemaakt. Dit geldt ook als een kind op het potje is geweest.
 • Voordat wij aan tafel gaan worden eerst de handen gewassen. Handen wassen doen wij ook na elke toiletbezoek en na het buiten spelen.
 • De opvangruimte wordt meerdere keren per dag gestofzuigd en wanneer nodig gedweild.

Contact met ouders/ verzorgers
Tijdens het brengen en halen van uw kind vindt er een overdacht van informatie plaats. Daarnaast zal er een overdrachtsschriftje worden bijgehouden waarin zowel de ouder als gastouder eventuele bijzonderheden kunnen schrijven. Gedurende de opvang bent u altijd vrij even contact op te nemen, door middel van een berichtje, om te vragen hoe het met uw kind gaat. 

Wijzigingen
Structurele wijzigingen in de opvanguren dienen minimaal 1 maand van te voren worden aangevraagd. Er zal in de meeste gevallen een nieuw contract worden opgemaakt.

Incidentele wijzigingen in dagen en uren vallen onder het eerdere puntje van het huishoudelijk reglement. En worden enkel veranderingen toegestaan indien de bezetting dit toelaat. Dit vanwege de GGD-regels met betrekking tot het aantal kinderen dat opgevangen mag worden.

Betalingsverplichting
Indien de vraagouder de betalingsverplichting niet nakomt, dat wil zeggen een betalingsachterstand heeft van één maand of meer, zal de opvang per direct gestopt worden door de gastouder. De vraagouder blijft dan een betalingsplicht houden over de openstaande facturen. Wanneer de vraagouder de betaling niet voldoet binnen de vastgestelde termijnen, zal er een incassobureau ingezet worden. De gemaakte incassokosten zijn voor rekening van de vraagouder. 

Opzeggen
Voor zowel gastouder als vraagouder geldt een proeftijd van 1 maand waarin de gastouder of vraagouder er voor kan kiezen te stoppen met de opvang. Hierna hanteert Gastouderopvang bij Paulien een opzegtermijn van 1 maand. Indien u de opvang eerder wilt beëindigingen bent u nog een maand (opzegtermijn) betaling verschuldigd.

Overige
Alle zaken die niet genoemd zijn in het huishoudelijk reglement, worden door Gastouderopvang bij Paulien per situatie beoordeeld. Er zal een passende oplossing voor beide partijen gezocht worden.

Contact
Gastouderopvang bij Paulien in Appelscha

Tel: 0610444601
Email: paulientjuh_r@hotmail.com