Privacyverklaring

Gastouderopvang Bij Paulien handelt bij de verwerking en het gebruik van persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbende worden de gegevens door Gastouderopvang bij Paulien niet aan derden verstrekt. Behalve in die gevallen dat de gastouder hiertoe verplicht is op grond van wettelijke bepalingen. Denk daarbij aan gegevens die Gastouderopvang bij Paulien (als gastouder) aan gemeente, GGD of Belastingdienst moet verstrekken in verband met verplichtingen voortvloeiend uit de Wet Kinderopvang.